Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
22. MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURE ZAGREB 2017

OCJENJIVAČKI SUD

Frano Dulibić, Predsjednik Ocjenjivačkog suda, povjesničar umjetnosti
Josip Kovačević, karikaturist
Sonja Švec Španjol, povjesničarka umjetnosti
Darijana Gotal Sokolović, karikaturistkinja
Milan Lekić, karikaturist
22. INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2017

JURY

Frano Dulibić, President of the jury, art historian
Josip Kovačević, Cartoonist
Sonja Švec Španjol, Art historian
Darijana Gotal Sokolović, Cartoonist
Milan Lekić, Cartoonist
 
 
Copyright © 2001-2017 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor