Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
KolumnaOCJENJIVAČKI SUD / JURY


Na 21. međunarodnu izložbu karikatutre ZAGREB 2016 pristiglo je 700 karikatura od 282 autora iz 59 država širom svijeta.

The 21st International Cartoons Exhibition ZAGREB 2016 has seen the arrival of 700 works of 282 authors from 59 countries around the world.Članovi Ocjenjivačkog suda – s lijeva:
Ivan Sabolić (Karikaturist / Cartoonist), Darijan Kučko (Karikaturist / Cartoonist), Zdenko Puhin (Karikaturist / Cartoonist), Frano Dulibić (Predsjednik Ocjenjivačkog suda, povjesničar umjetnosti / President of the jury, art historian), Damir Novak (Karikaturist / Cartoonist)
 
 
Copyright © 2001-2016 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor