Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
KolumnaOCJENJIVAČKI SUD / JURY


Na 20. međunarodnu izložbu karikatutre ZAGREB 2015 pristiglo je 538 karikatura od 263 autora iz 47 država širom svijeta.

The 20th International Cartoons Exhibition ZAGREB 2015 has seen the arrival of 538 works of 263 authors from 47 countries around the world.


Članovi Ocjenjivačkog suda – s lijeva:
Antonio Picukarić (Voditelj marketinga Galerije Klovićevi dvori / PR and marketing manager at Klovićevi dvori Gallery), Frano Dulibić (Predsjednik Ocjenjivačkog suda, povjesničar umjetnosti / President of the jury, art historian), Nataša Rašović (Karikaturist / Cartoonist), Davorin Trgovčević (Karikaturist / Cartoonist), Milan Lekić (Karikaturist / Cartoonist) 
 
Copyright © 2001-2015 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor