Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

18. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURE ZAGREB 2013


18th INTERNATIONAL CARTOON
EXHIBITION ZAGREB 2013


Na 18. međunarodnu izložbu karikature ZAGREB 2013 pristiglo je 845 karikatura od 380 autora iz 61 država širom svijeta.

The 18th International Exhibition of Cartoons ZAGREB 2013 has seen the arrival of 845 works of 380 authors from 61 countries.

Ocjenjivački sud / Jury

Frano Dulibić
Predsjednik Ocjenjivačkog suda, povjesničar umjetnosti
President of the jury, art historian

Damir Novak
Karikaturist
Cartoonist

Ljubica Heidler-Đaković
Karikaturist, režiser-animator
Cartoonist, director-animator

Joško Marušić
Karikaturist
Cartoonist

Stanislav Tomić
Filmski redatelj
Film directorČlanovi Ocjenjivačkog suda – s lijeva:
Joško Marušić, Stanislav Tomić, Ljubica Heidler-Đaković, Damir Novak, Frano Dulibić
POBJEDNICI / THE WINNERSPRVA NAGRADA / FIRST PRIZE
RAY COSTA, Brazil


DRUGA NAGRADA / SECOND PRIZE
FRANO CEBALO, Hrvatska


TREĆA NAGRADA / THIRD PRIZE
MIKHAIL ZLATKOVSKY, Rusija


POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL MENTION
MAHMOUDI HOUMAYOUN, Engleska


POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL MENTION
NORBERT VAN YPERZEELE, Belgija


POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL MENTION
MIHAI IGNAT, Rumunjska


POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL MENTION
VALENTIN GEORGIEV, Bugarska


POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL MENTION
ANTON BUZETI, Slovenija 
 
Copyright © 2001-2013 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor