Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

24. MEĐUNARODNI
FESTIVAL KARIKATURE
STRUMICA 2023
S. MAKEDONIJA


SLOBODAN BUTIR (Hrvatska), Srebrna plaketaMIRO GEORGIJEVSKI (S.Makedonija), Priznanje


  • Zlatna plaketa: MICHAL GRACZYAK (Poljska)
  • Srebrna plaketa: SLOBODAN BUTIR (Hrvatska)
  • Brončana plaketa: LOUIS POL (Australija)
  • Priznanje Strumičkog festivala: Miro Georgijevski (S. Makedonija)
MICHAL GRACZYAK (Poljska), Zlatna plaketaLOUIS POL (Australija), Brončana plaketa


 
 
Copyright © 2001-2023 Hrvatsko društvo karikaturista