Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna









22. MEĐUNARODNI FESTIVAL
AFORIZAMA I KARIKATURA
STRUMICA 2021




Tema: KARNEVAL - EROTIKA









Zlatna plaketa - Miro Georgijevski (S. Makedonija)
Srebrna plaketa - Luis Pol (Australija)
Brončana plaketa - Goran Ćeličanin (Srbija)



Miro Georgijevski (S. Makedonija), Zlatna plaketa







 
 
Copyright © 2001-2021 Hrvatsko društvo karikaturista