Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna


IZLOŽBA PORTRETA OSNIVAČA TURSKE UDRUGE KARIKATURISTA

Semih Balcioglu, Turhan Selcuk i Ferit Öngören.


Svi karikaturista svijeta su pozvani da sudjeluju sa svojim radovima.

1 – Radovi se mogu raditi u svim tehnikama.
2 - Radovi umjetnika koji će sudjelovati na izložbi će biti stavljeni na CD, koji će biti poslan sudionicima izložbe.
3 - Sudionici trebaju poslati radove u digitalnom obliku, veličine 21x29, 7 cm (A4) i 300 dpi.
4 – Organizator izložbe ima pravo koristiti radove poslane na izložbu u knjizi, na posteru, te prilikom najave manifestacije bez plaćanja autorskih prava.
5 - e-mail adresa za slanje radova: karikaturculerdernek@gmail.com
6 - Rok: 27. listopad 2012.
Hvala unaprijed svim sudionicima.

Detaljnije: http://karikaturculerdernegi.com/en/2012/10/uc-kurucu-bir-sergi-2/Three Founders And an Exhibition…


Portraits Exhibition of Semih Balcioglu, Turhan Selçuk and Ferit Öngören, the founder members of the Association of Caricaturists.

The AIM OF THE EXHIBITION: Immortalizing Semih Balcioglu, Turhan Selçuk and Ferit Öngören with caricaturists of the world. All the caricaturists of the world are invitee of the exhibition.
1 - All techniques are free for the works prepared for the exhibition.
2 – The works of the artists attended at the exhibition will be collected on a cd and this cd will be sent to the participants of the exhibition.
3 – Participants of the Exhibition will sent their works to the organization of the exhibition. The works have to be on digital media and of (21x29,7 cm) size and 300 dpi resolution. .
4 –Exhibition organization has the right to use the works sent to the Exhibition on book, poster, presentation and announcing without any payment of copyright. In case of using or buying of the works the approval of the owner of the work is necessary for copyright payment.
5 –e-mail address for sending the works: karikaturculerdernek@gmail.com 6 -Deadline: 27th October, 2012

Thanks in advance to the participants. The Association of Caricaturists

For detailed information: http://karikaturculerdernegi.com/en/2012/10/uc-kurucu-bir-sergi-2/

 
 
Copyright © 2001-2012 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor