Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
MOZAK U CRTEŽU
Ivana Šarića

U povodu obilježavanja Europske godine mozga, Zagrebački institut za kulturu zdravlja tiskao je knjigu MOZAK U CRTEŽU Ivana Šarića.

Među brojnim temama karikatura Ivana Šarića ističu se politika, kultura, ekologija, administracija te odnos pojedinca i društva. Ipak, jedna tema kojoj se na poseban način posvetio zauzima i posebno mjesto: to je ljudski mozak. Funkcioniranje mozga je zapravo tema koja govori o odnosu pojedinca prema vlastitoj svijesti. Ne samo da je nacrtao nekolicinu karikatura s temom mozga nego je i autor niza ilustracija za različite publikacije s temom mozga. (…)
U svojim karikaturama Ivan Šarić se ističe po dvjema karakteristikama: karikaturama bez riječi i karikaturama kojima se često ne smijemo. Naime, Šarić često ističe apsurdnost života do te mjere da ona postaje zapanjujuće potresna i prestaje biti smiješna. No kada je riječ o mozgu pojedinca, o bilo čemu što se događa u pojedinoj glavi, Šarić je razigraniji, vedriji i opušteniji nego kada se radi o političkim, civilizacijskim i globalnim problemima. Očito, pojedinac je Šariću smješniji nego društvo u cjelini. Imajući u vidu sve Šarićeve crteže s najrazličitijim temama, ako ih sagledamo iz šire perspektive, vidimo da se svi u konačnici odnose na mozak, jer svi njegovi crteži govore o ljudskom ponašanju, o situacijama u kojima ljudi više ili manje upotrebljavaju svoj mozak. Naravno, svjestan je da se mnogo češće mozak premalo koristi, pa upravo ta „nepotreba“ stvara ljudsku glupost i karikaturalne situacije koje Šarić bilježi u svojim crtežima.
Mogućnost samosagledavanja, mogućnost neprestanog rada na sebi, samokritike i pohvale, sve to dio je složenog djelovanja koje proizlazi iz ljubavi prema životu, prema malim životnim radostima koje nas pokreću i koje su stimulans za svaki daljnji potez kojim možemo unaprijediti svoj život. Sagledavanje problema iz duhovitog kuta gledanja upravo je najintrigantniji dio kreativnog procesa koji dovodi do inovativnih rješenja. Toga je sasvim sigurno Šarić svjestan i crtajući mozak pokazao je kako sav eros života proizlazi iz mozga.
(Izvadak iz Predgovora prof. Frane Dulibića) 
 
Copyright © 2001-2015 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor