Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

IZBORNA SKUPŠTINA HDKGodišnja skupština 33. po redu, održana je 1.ožujka u prostorijama Hrvatskog društva karikaturista. Prisutni su se minutom šutnje prisjetili preminulih članova HDK u prošloj godini: Davor Štambuk, Josip Minks, Miodrag Vladetić, Krunoslav Sili i Darja Lovak. Uz prisustvo 17 članova usvojeno je izvješće o radu Društva u 2018. godini koje je podnio predsjednik društva Davor Trgovčević. Izvješće je dalo uvid u rad HDK s naglaskom na održane izložbe: 23. međunarodna izložba karikatura „ZAGREB 2018“ i Godišnju izložbu karikatura članova HDK.SUDIONICI SKUPŠTINE
Prvi red: Milan Lekić, Ana Gezi, Nataša Rašović i Dado Kovačević.
Drugi red: Ivan Sabolić, Srećko Puntarić, Damir Novak, Ivica Pezo, Ratko Maričić, Zdenko Puhin.
Treći red: Krešimir Kveštek, Zoran Hajko, Nikola Plečko, Borislav Josipović, Davor Trgovčević, Davor Lacković i Marijan Pavečić.Usvojen je Plan rada Društva i financijski plan za 2019. godinu, koji bi trebao zadržati nivo kvalitete projekata iz prošle godine. Ocjenjivački sud na 24. Međunarodnoj izložbi karikature će ove godine predvoditi Mikhail Zlatkovsky jedan od najnagrađivanijih karikaturista u svijetu.

U planu je izložba članova HDK u Zagrebu, a postoji mogućnost predstavljanja hrvatske karikature u Italiji. Prisutni članovi su podržali plan rada za ovu godinu.

Sudionici skupštine izabrali su članove Izvršnog odbora, koji će iduće dvije godine raditi u sastavu Davor Trgovčević, Milan Lekić, Nikola Plečko, Ivan Sabolić, Krešimir Kveštek, Zoran Hajko i Ratko Maričić. Izabrana su i druga tijela Društva.

Pod točkom razno diskutiralo se o aktiviranju i povećanju broja priloga na Facebook stranici Društva, te o mogućnosti da se HDK iz udruge građana „pretvori“ u strukovnu udrugu i što bi se dobilo tom pretvorbom. Pred završetkom je rad na Zakonu o obavljanju umjetničke djelatnosti, koji će možda dati odgovore na otvorena pitanja.
 
 
Copyright © 2001-2019 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor