Povratak na naslovnicu
Članovi
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
Opće informacije
Ime i prezime: Petar Pismestrović
Datum i mjesto rođenja: 3. svibnja 1951. godine u Sremskoj Mitrovici, Jugoslavija
Zanimanje: Karikaturist, ilustrator
Adresa.: Funderstrasse 8, 9020 Klagenfurt, Austria
E-mail: office@pismestrovic.com
URL: www.pismestrovic.com

Životopis
Nakon završene gimnazije studirao na fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu. Prvu karikaturu objavio u beogradskom sportskom tjedniku Tempo 1968 sa 17 godina. Profesionalno se karikaturom bavi od 1972.

Surađivao sa stonjak tiskovina i ostalih medija širom svijeta:

Domaći:
Arena, As, Berekin, Borba, Brodolom, Crtani humor, Danas, Delo, Duga, Dzuboks, Feferon, Fokus, Globus, Goool, Izbor, Imotska krajina, Jež, Kviz, Montmontaza, Novosti 8, Paradoksi, Polimeri, Rafinerijski list, Rukomet, RTV revija, Reporter, Studio, Sprint, SN revija, Sportske novosti, Sport, Sremske novine, Sfinga, Tina, Top, Tempo, RTV Zagreb, RTV Beograd, Jugoton, PGP RTB, Vjesnik, Vecernji list, Večernje novosti, Vikend, Vino,Vojnik, Una, Zvezdina revija...

Strani:
Cicero, Courreier international, Faschings zeitung, Heral Tribune, Le Monde, Kärntner woche, KTZ, Kurier, Kleine zeitung, NY Times, a-specto, The Sunday Times, MilionArt Kaleidoscope, ORF.at, APA OTS, Bainbridge Island Review, SEEbiz, NÖN Online, Billings Gazette, der Standard, Washington Post, ages-Anzeiger Online, News, The Mercury News, Newsday, Concord Monitor, NPR, Billings Gazette, POLITICO.eu, East Bay Times, Public Radio International, The Desert Sun, Radio Bío-Bío, Santa Barbara Independent, The Moderate Voice, Personal Liberty Digest, Statesman Journal, Truthdig, PLO, Tulsa World, Radiozamaneh, Radio Slobodna Europa...

Objavio deset vlastitih knjiga - jednu u Zagrebu: Parija pokera 1991 godine i devet u Austriji "Pismestrovic-karikaturen", Klagenfurt 2000, Političke Karikature i ličnosti godine 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i Machtkampf 2016.

Surađivao u mnogim knjigama raznih autora:
Nada Iveljić: Klokan u dizalu
Mitoslav Matovina: Stazama heroja 1982,
Mali priče za bistre glave 1982,
Mladen Strugar- Drago Kastratović: Intimne tajne poznatih Jugoslavija 1990,
Kuharica za samce 1984,
Zamka za urednika 1988,
Warikatura Croatica 1992,
Regierungsarbeit 2002,
Gaumenfreunde, 2002.
Le marshe (France)
Obama (France)
The Finest International Cartoons Of Our Time (USA),
Merylin in art, (Groß Brittanien),
Madona in art (Groß Brittanien),
The Big Book of Bush (USA),
The best Political Cartoons of the year 2007 (USA),
Politik für das dritte Jahrtausend - Festschrift fur Alois Mock zum 60. Geburtstag, (Österreich)
Hohles Haus - Zitate aus Nationalratssitzungen der letzten zehn Jahre, (Österreich)
Zukunft denken- Festschrift für Wolgang Schüssel, (Österreich)
Eurospott, (Deutshland)


Samostalne izložbe:
1973. Karlovac,
1977. Sremska Mitrovica,
1978. Kranjska gora,
1979. Zagreb,
1980. Zagreb 2x,
1982. Sisak, Sremska Mitrovica,
1983. Beograd,
1984. Varaždin, Zagreb, Lipica,
1985. Slavonski Brod, Zagreb, Vinkovci
1986. Karlovac, Pivka, Slavonski Brod, Vinkovci,
1987. Vrpolje, Zagreb,
1988. Sremska Mitrovica,
1990. Đurđevac,
1993. Feldkirchen, (Austrija)
1997. Ferndorf, (Austrija)
1998. Tainach, (Austrija)
2000. Klagenfurt 2x, (Austrija)
2001.Klagenfurt, Feldkirchen, (Austrija)
2002, Klagenfurt, Wolfsberg, (Austrija)
2005. Wien, (Austrija)
2007. Graz, Klagenfurt, Köflach, (Austrija)
2009. Brück an der Mur, Hartberg, Graz, Klagenfurt, (Austrija)
2012. Klagenfurt, (Austrija)
2013. Krems, Linz, (Austrija)
2015. Sremska Mitrovica, Seeboden, (Austrija)
2016. Beograd, Spittal, (Austrija), Köflach , (Austrija)
2017. Graz 2x, (Austrija)
2018. Paternion (Austrija) , Sisak (Hrvatska)


Na festivalima karikatura širom svijeta osvojio četrnaest nagrada:
1979. Prvu nagradu tv magazina Studio za tv karikaturu, Zagreb.
1982. Nagradu Pjer, za portret karikaturu, Beograd.
1984. Tokio, Exelence prize, magazina The Yomiuri Shimbun.
1985. Četvrta nagrada na festivalu sportske karikature u Anconi, Italija.
1987. Prva nagrada za portret karikaturu u Tolentinu, Italija.
1989. Specijala nagrada za portret karikaturu. Tolentino, Italija.
1990. Prva nagrada satiričkog magazina „Berekin“- Split, za portret karikaturu.
1993, Specijalan nagrada za portret karikaturu Tolentino, Italija.
2001. Druga nagrada Tolentino, za portret karikaturu.
2002. Grand prix, Deva , Rumunjska.
2003. Prva nagrada za portret karikaturu, Tolentino, Italija
2004. Award of Success,Istanbul, Aydin Dogan Foundation
2006. Druga nagrada za portret karikaturu, Seoul, J. Korea
2015. Prva nagrada, Priština, Kosovo


Grupne izložbe: Montreal, Tolentino, Tokio, Ancara, Istambul, Izmir, Asti, Marostica, Pistoia, Knokke-heist, Istambul, Ancona, Legnica, Kragujevac, Skoplje, Zemun, Beograd, Zagreb, Deva, Sisak, Feldkichen, Krems, Mostar, Split; Blato, Wien...

Zastupljen na internetskim portalima širom svijeta: pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Irancartoon, Eurocature, Comic vijesti, Globe Gazette, PressReader, LivinLovin (Grece), Diogenpro, politički časopis, Politico, Caricaturque, tito-aman.blogspot.com, AG's ARTIN Design Blog , https://www.questia.com/magazine

Vlastita web stranica: www.pismestrovic.com.

Član udruženje za promicanje mira kroz karikaturu: Cartooning for peace (Francuska).

Također član sindikata Political cartoons, New York Times sindycate i Artizans.

Član ULUPUH-a od 1979. gdje je obnašao i funciju potpredsjednika pune četiri godine. Idejni začetnik i jedan od osnivača Društva karikaturista Hrvatske.

Organizator ukupno sedam festivala karikatura u Varaždinu, Zagrebu i Wolfsbergu.

Pored rada na polju karikature izrađuje plakate, slikovnice, omotnice za ploče i knjige.

Pored crtanja bavi se istom strašću i pisanjem. Napisao šest romana, 44 satirična pisma Titu, preko tisuću pjesama, na stotine aforizama, crtica, zapisa, satira, priča... Osim objavljivanja na facebooku, njegovi radovi su se pojavljivali u online magazinu Diognen pro kultura, u nekim godišnjacima i zbirkama, ali one prave stvari tek treba da se dogode.

0d 1996 državljanin je Republike Austrije, živi i radi u Klagenfurtu.

Radovi
   


  | Naslovnica | Članovi | Festivali | Povijest | Kolumna |
 
Copyright © 2001. Hrvatsko društvo karikaturista
Design by Nik Titanik