Povratak na naslovnicu
Članovi
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
Opće informacije
Ime i prezime: Milan Alašević
Ulica i broj: Osojna 9
HP broj i mjesto: 3000 Celje, Slovenija
Datum i mjesto rođenja: 15.09.1952., Priština
Zanimanje: Samostalni kulturni radnik, karikaturist
Telefon: ---
E-mail: milan.alasevic@gmail.com


Životopis
Karikatura je moj život.

Nagrade:
 • 3. nagrada "Pavliha" (1976) za strip-karikaturu u tri sličice,
 • 2. nagrada "Bockalo" (1977) Bosna i Hercegovina,
 • 1. nagrada "Mladina" (1980) Slovenija,
 • posebna nagrada "Ribe plivaju leđno" (1983) Hrvatska,
 • nagrada "Citation" Yomiuri Shimbun (1983) Japan,
 • posebna nagrada-Ancona (1983/89/93/94),
 • 2. nagrada za karikaturu na "Expo 86" Osaka-Japan,
 • 1. nagrada TV Koper za portretnu karikaturu (1991),
 • posebna nagrada Yomiuri Shimbun (1993) Japan,
 • specijalna nagrada u Seoulu (1995,2002,2003,2004,2005,2006),
 • 2. nagrada za karikaturu "Borovo" u Celju (1999),
 • Special Prize –Saitama-Japan (2001),
 • posebna nagrada Strumica-Makedonija (2003),
 • posebna nagrada Lengmu-Kina (2003, 2004),
 • 3.nagrada Strumica-Makedonija (2004),
 • posebna nagrada Kruševac-Srbija (2005)


Samostalne izložbe karikature: 52 izložbe.

Objavljivanje u domaćim i stranim časopisima:
SON BLAGUE (Francuska), KARUZELA (Poljska), PUNCH (Engleska), LUDAS MATY (Mađarska), KROKODIL (Moskva), STRŠEL (Bugarska), PALANTE (Kuba), OSTEN (Makedonija), JEŽ (Srbija), PAVLIHA, BOCKALO (BIH), ROHAČ (Slovačka), SLOBODNA DALMACIJA, ARENA, SPORTSKE NOVOSTI, STUDIO, VJESNIK, VEČERNJI LIST, DANAS, BRODOLOM, BORBA, EXPRES POLITIKA, (.NOVOSTI, TV-NOVOSTI, RTV-REVIJA JEDINSTVO, RILINDJA, TAN, ZERI E RENISE, THUMBI, POBJEDA, NOVA MAKEDONIJA, VREME, DELO, OSLOBOĐENJE, DNEVNIK, VEČER...

Sudjelovao u pokretanju časopisa OSA – Slovenija (dvije godine urednik karikature 2000–2002.).


Radovi
   


  | Naslovnica | Članovi | Festivali | Povijest | Kolumna |
 
Copyright © 2001. Hrvatsko društvo karikaturista
Design by M.G.