Povratak na naslovnicu
Članovi
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
Opće informacije
Ime i prezime: Krešimir Kveštek
Datum i mjesto rođenja: 05.02.1975., Zagreb
Zanimanje: grafički inženjer
Telefon: +385 (1) 2791 227; 091 9797 060
E-mail: kvestek@gmail.com
Http://: http://jurakarikatura.blogspot.com/


Životopis

Rođen 1975. god. u Zagrebu. Nakon srednje prirodoslovno matematičke škole upisao Višu grafičku školu u Zagrebu gdje je stekao diplomu grafičkog inženjera.
Crtanjem se bavi već više od 14 g. Radio je kao honorarni suradnik karikaturist za «Večernji list», «Vjesnik», «Novi list», «Modru lastu», «Sindikalnu akciju», «Čvorak» te za još mnoge druge hrvatske novine i časopise.
1996. objavio je zbirku karikatura pod naslovom «Početnica».
Član je «Hrvatskog društva karikaturista» i sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama karikatura. Na međunarodnoj izložbi u Bjelovaru 1997. godine osvojio nagradu u kategoriji najboljih hrvatskih karikaturista.
Bavi se i crtanjem portretnih karikatura za razne prigode (dovoljna je samo kvalitetna fotografija). Osim karikatura bavi se crtanjem ilustracija, stripova te animiranim filmom.
Zaposlen u grafičkom studiju «Meleagrina» i radi kao grafički dizajner.

Radovi
   


  | Naslovnica | Članovi | Festivali | Povijest | Kolumna |
 
Copyright © 2001. Hrvatsko društvo karikaturista
Design by M.G.