Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

SENAID SERDAREVIĆ SENO
(1953. – 1999.)Rođen u Zagrebu 1953. godine. Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Karikaturom se bavio od 1975. godine. Jedan od osnivača Hrvatskog društva karikaturista, gdje je obavljao dužnosti tajnika i predsjednika. Bio je prvi predsjednik za Hrvatsku u Europskom udruženju karikaturista "FECO".

U Vjesniku INA objavljuje stalnu tjednu rubriku "INEK" – objavljeno oko 600 karikatura.

Organizator je mnogih izložbi u okviru ciklusa "Lanac smijeha", te kolektivnih izložbi karikaturista drugih zemalja u Hrvatskoj. Imao je i desetak samostalnih izložbi po Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji.

Objavljivao je u brojnim listovima u zemlji i inozemstvu. Učesnik je gotovo svih festivala u svijetu gdje dobiva tridesetak nagrada i priznanja od kojih su najznačajnije:


1983.g. I. Nagrada AMSTELVEEN, Nizozemska, I Dutch Festival
1988.g. I. Nagrada KOPRIVNICA, Hrvatska, "Pjevac nije djevac"
1989.g. I. Nagrada EDINBURG, Engleska, Cartoonist of Year
1990.g. I. Nagrada ŠIULAI, Litva
1991.g. I. Nagrada AMSTELVEEN, Nizozemska "Atletika"
1991.g. GRAND PRIX KNOKKE-HEIST, Belgija

Od 1978.-1990. godine zaposlen je u "ZAGREBPLASTU", a od 1990-1993.godine radi na poslovima propagande u "INA-OKI".

Od 1993.- 31.01.1999. godine kao privatni poduzetnik u vlastitoj firmi ART FORMA, radi uspješno na projektiranju i izvedbi sajmskih prostora, interijera i scenografskih rješenja, te ilustracijama i grafičkim oblikovanjima knjiga, kalendara, kataloga čestitaka, oglasa, letaka, prospekata, plakata, CD ovitaka, video i audio kazeta.
 
 
Copyright © 2001-2018 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor