Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

TOMISLAV DUŠANIĆ
(1957. – 2005.)Tomislav Dušanić-Tod, rođen je 9.srpnja 1957.godine u Tvrđavici. Od 1965.godine živi u Osijeku. Njegov životni put je neobičan. Obrazovanjem je kvalificirani mornar, pa je desetak godina plovio na riječnim brodovima Dravom, Dunavom, Savom i Moravom. Plovio je i na morskim brodovima, oplovivši dio svijeta Jadranskim, Sredozemnim i Crvenim morem.

Po opredjeljenju je, međutim, karikaturist. Prvi put se, grafikama, pred javnošću pojavio 1978.godine, i od tada ih je izlagao na tridesetak skupnih izložaba širom Slavonije i Baranje. Prve karikature objavio je 1986.godine, a kontinuirano ih je objavljivao u svim važnijim hrvatskim novinama. Sudjelovao je na brojnim domaćim i stranim festivalima karikatura. Imao je tri samostalne izložbe u inozemstvu: dvije u Njemačkoj (Bamberg i Nürnberg) i jednu u Poljskoj (Gubin). Izrađivao je i ilustracije za plakate i publikacije (npr. Zavod za javno zdravstvo), te priredio niz skupnih izložaba na kojima je i sam sudjelovao. Osnivač je i voditelj "Galerije karikatura" u Osijeku.

Objavio je tri knjige karikatura:
Pogled unatrag za budućnost (1977.)
Punoglavci i ostali (na niti) (2001.)
Galerija karikatura Osijek 2000. – 2005.

Ilustrirao je knjigu "108 pitanja i odgovora o integralnoj meditaciji" (Dvostruka duga, Čakovec 2002.).

Tomislav Dušanić-Tod je dobitnik nekoliko uglednih nagrada i priznanja:
Nagrada na Međunarodnom salonu karikature Kopaonik, 1989.
Diploma, Havana (Kuba), 1992.
Plaketa, Istanbul (Turska),1993.
Srebrna plaketa, Ancona (Italija), 1993.
Peta nagrada, specijalno priznanje, Seul (Koreja), 1996.
Peta nagrada, Bjelovar, 1998.

Tomislav Dušanić je svojim karikaturama reagirao i na aktualne ratne teme, pa je imao niz izložbi na temu mina. I danas hrvatski i međunarodni Crveni križ koriste izložbu njegovih antiminskih karikatura u programu "Upoznavanje pučanstva s minama i minskoeksplozivnim sredstvima". Za takav tip "angažirane karikature" primio je niz priznanja.

Dobitnik je županijske godišnje nagrade u kulturi za 2002.godinu.
 
 
Copyright © 2001-2018 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor